Inwestorem jest spółka Bio-But Sp. z o.o. należąca m.in. Władysława Butora, który jest jednocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego. Zbiorniki do fermentacji substratu w zakładzie w Łanach Wielkich przygotowała śląska firma Wolf System.

W nowej biogazowni do produkcji biogazu wykorzystywany będzie obornik i gnojowica, które są produktami ubocznymi hodowli zwierzęcej, oraz wywar pogorzelniany. Surowiec ten pozwala na wyprodukowanie prądu oraz ciepła, które w pełni zabezpieczą produkcję gorzelni. W biogazowni wykorzystywany będzie obornik od 800 sztuk bydła. Dzięki temu do zakładu będzie dostarczanych 40 ton substratu dziennie. Następnie trafi on do specjalnego, ogromnego fermentora, który jest podgrzewany ciepłem wytworzonym w biogazowni, wskutek czego powstaje biogaz, zasilający wytwornicę pary napędzającą gorzelnię. W gorzelni przerabiana jest kukurydza uprawiana w gospodarstwach rolnych grupy producentów. Uzyskuje się z niej alkohol surowy oraz wywar przeznaczony do biogazowni. Z kolei organiczne produkty pofermentacyjne, powstające w trakcie procesu technologicznego, wykorzystywane są jako nawóz do użyźnienia gleby.

Biogazownia w Łanach Wielkich posiada moc 0,5MW i wartość ta wystarczy, by w pełni zaopatrzyć gorzelnię w parę technologiczną. - Inwestycja prowadzona w Łanach Wielkich to przykład idealnego wykorzystania produktów ubocznych w produkcji rolnej do produkcji biogazu. Ścisła współpraca pomiędzy gospodarstwami rolnymi a gorzelnią z biogazownią to układ, który w pełni wpisuje się w ideę wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Cieszę się, że Wolf System mógł brać udział w budowie tego proekologicznego zakładu - wyjaśnia Rajmund Reichel, dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System.

Gorzelnia z biogazownią w Łanach Wielkich to kolejny, obok biogazowni w Kostkowicach oraz niedawno rozpoczętej inwestycji w Rzeczycach, śląski producent biogazu. Dalszy rozwój bioelektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł pozwoli zabezpieczyć dostawy zielonej energii w całym kraju.