Ministerstwo Gospodarki zorganizuje w środę 21 marca br. spotkanie z przedstawicielami Greenpeace poświęcone projektowi ustawy o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności kwestiom tzw. świadectw pochodzenia i współspalania biomasy. Spotkanie odbędzie się w odpowiedzi na prośbę Dyrektora Programowego Fundacji Greenpeace Polska, Roberta Cyglickiego, skierowaną do MG w dniu 15 marca br.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi obecnie działania mające na celu wyłączenie pełnowartościowego drewna z wykorzystania energetycznego. W projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii resort przedstawi rozwiązania mające na celu ograniczenie, a docelowo likwidację możliwości wsparcia energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi (m.in. poprzez odpowiednie ustalenie współczynników korekcyjnych).