W 2012 r. w polskiej energetyce nie przewiduje się przekazania do użytkowania dużych źródeł, takich jak np. oddany w 2011 r. nowy blok należącej do PGE elektrowni Bełchatów. Blok o mocy 858 MW kosztował ponad miliard euro i jest największy i najnowocześniejszy w Polsce.

Spółki energetyczne albo niedawno rozpisały, albo zamierzają rozpisać przetargi na nowe źródła, które będą oddawane do użytku za kilka lat.

Największą pojedynczą inwestycją, jaka ma zostać ukończona w 2012 r., będzie planowane na czerwiec oddanie do użytku nowego bloku na biomasę - o mocy 50 MW - w elektrowni Konin, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.

Z kolei pod koniec 2012 r. Energa planuje oddać blok na biomasę o mocy 20 MW w Elblągu.

Pozostałe inwestycje to w większości farmy wiatrowe, w które inwestują m.in. największe polskie spółki energetyczne: PGE, Energa i Enea. Tauron skupia się w tym segmencie głównie na elektrowniach wodnych.

Jak ocenił prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, w 2012 r. nowa moc zainstalowana z elektrowni wiatrowych powinna wynieść ok. 500 MW. Ok. 70 MW powinny mieć nowe źródła na biogaz, a słoneczno-termiczne - ok. 150 MW. Wiśniewski dodał, że przewiduje również nową moc rzędu kilkunastu MW z małych elektrowni wodnych. Zaznaczył, że od wielu lat taki jest stały przyrost roczny w tym segmencie.