Konferencja pod hasłem "Launching Agrivoltaics World Wide" jest organizowana przez Francuski Narodowy Instytut Badań nad Rolnictwem (INRA) oraz Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE.

Agrofotowoltaika (APV) polega na połączeniu produkcji rolnej oraz wytwarzaniu energii elektrycznej  na gruntach rolnych, jednocześnie zapewniając zrównoważone zużycie wody oraz ochronę upraw i gleby.

Podczas konferencji AgriVoltaics2020 eksperci zajmą się różnymi aspektami wykorzystania tej technologii: od teoretycznych badań do praktycznego zastosowania APV w produkcji rolnej. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z zakresu nauk o roślinach i agronomii, hydrologii, energii słonecznej, a także ci, ukierunkowani na badania nad zagadnieniami systemowymi oraz społeczno-ekonomicznymi.

W programie konferencji znajdą się wybrane prezentacje oraz prelekcje opisujące, jak rolnicy mogą efektywnie wykorzystać na szeroką skalę model biznesowy oparty na fotowoltaice. Uzupełnieniem programu konferencji będzie wystawa, kolacja oraz zwiedzanie technicznych instalacji i obiektów testowych.

- "Podwójne zbiory" to model biznesowy, który przyciąga coraz więcej rolników. W miarę jak grunty rolne stają się coraz bardziej deficytowe, technologia agrofotowoltaiczna wykazuje ogromny potencjał. Osiągnąwszy moc zainstalowanego jednego gigawata w ramach agrofotowltaiki, nadszedł czas na wymianę pierwszych doświadczeń i omówienie innowacyjnych rozwiązań - podktreślił dr Harry Wirth, dyrektor oddziału Modułów Fotowoltaicznych i Elektrowni Fraunhofer ISE, wyjaśniając czego będzie dotyczyła nadchodząca konferencja.

Czytaj także: Dzierżawa gruntu pod instalację fotowoltaiczną. Jakie pułapki czyhają w umowach?