Farma fotowoltaiczna, dostarczająca energię na potrzeby ZUOK w Kobiernikach ma powstać na zrekultywowanych czterech kwaterach składowiska odpadów o powierzchni ok. 3,6 ha - poinformował w poniedziałek prezes spółki Stefan Kotlewski.

Inwestycja wymaga pozytywnej opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz pozwolenia samorządu Mazowsza. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska o składowaniu odpadów, to marszałek województwa wydaje zgodę na posadowienie jakiejkolwiek budowli na kwaterach składowiskowych przed upływem 50 lat od ich rekultywacji.

"Przewidujemy, że farma, która miałaby powstać na czterech zrekultywowanych kwaterach składowiska miałaby moc do 1 MW. Energia tam produkowana byłaby wykorzystywana przez nasz zakład. Szacujemy wstępnie, że wartość inwestycji to ok. 5 do 6 mln zł. Zakładamy, że inwestycja zwróci się mniej więcej za ok. 6-7 lat. Taki jest nasz plan" - powiedział PAP Kotlewski.

Prezes ZUOK w Kobiernikach zaznaczył, że rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej uzależnione jest od spełnienia określonych warunków i procedury administracyjnej, która pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy na odnawialne źródła energii.

- W związku z planowaną budową farmy fotowoltaicznej posiadamy już pozytywne opinie: geotechniczną oraz sanitarną. Czekamy obecnie na opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Liczymy, że otrzymamy ją na przełomie lutego i marca, i także ona będzie pozytywna. Wtedy wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji przekażemy do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli uzyskamy tam zgodę na lokalizację inwestycji, przystąpimy do projektowania farmy. Następnie wystąpimy z wnioskiem o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20 - wyjaśnił Kotlewski.

Dodał, że projekt farmy fotowoltaicznej ma powstać do końca trzeciego kwartału, a wniosek o wsparcie unijne zostanie złożony w czwartym kwartale 2016 r. - Myślę, że pozyskanie środków pomocowych jest realne. Jeżeli kwalifikacja projektu w konkursie na środki unijne byłaby pozytywna to, uwzględniając całą procedurę, inwestycja mogłaby rozpocząć się w pierwszym kwartale 2017 r. i być gotowa w ciągu roku - ocenił Kotlewski.

Zgodnie z założeniami, docelowo farma fotowoltaiczna ma produkować rocznie ok. 1GWh energii elektrycznej.

ZUOK w Kobiernikach to spółka ze 100 proc. udziałem gminy Płock. W ciągu roku trafia tam ok. 40 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych i ok. 10 do 12 tys. ton innego rodzaju odpadów, jak np. wielkogabarytowe czy gruz. Pojemność dotychczas działających kwater do składowania odpadów to ok. 450 tys. metrów sześc. Do końca marca gotowa ma być nowa kwatera o pojemności ok. 500 tys. metrów sześc., która pozwoli na składowanie odpadów komunalnych Płocka przez następne 15-20 lat.

Od 2013 r. w ZUOK w Kobiernikach działa kogeneracyjna elektrownia biogazowa, która pozyskując metan z zamkniętych składowisk, produkuje energię elektryczną i cieplną w całości wykorzystywaną na potrzeby zakładu, a w niewielkiej części także sprzedawaną przez spółkę do krajowego systemu energetycznego.

Nowa kwatera, która wkrótce zostanie oddana do użytku, także zostanie wyposażona w instalację odgazowującą i podłączona do elektrowni biogazowej. W perspektywie ma to zwiększyć wydajność tego obiektu wobec coraz mniejszych możliwości pozyskiwania biogazu z wcześniej zamkniętych składowisk - w 2015 r. było to 175 tys. metrów sześc. metanu. W tym czasie elektrownia wyprodukowała ok. 240 MWh energii elektrycznej oraz ok. 315 MWh energii cieplnej.