• Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje w celu poprawy nawadniania lub chcą wykorzystać OZE np. fotowoltaikę mogą sięgnąć po dotacje do 250 tys. zł łącznie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.
  • Wnioski na nawodnienie w obszarze E i F rolnicy będą mogli składać już od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. w ARiMR. Komplet dokumentów będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Pod koniec stycznia ruszają dwa ważne nabory na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach E i F. Będzie można sięgnąć po nawet 250 tys. zł na inwestycje w OZE oraz na nawadnianie.

Dotacje na nawadnianie przyznawane w obszarze E do 100 tys. zł

Wsparcie w obszarze E będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. 

Refundacji inwestycji podlega:

  • wykonanie nowej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie już wykonanej i istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej w celu powiększenia nawadnianego obszaru rolnego.

Wysokość wsparcia po jakie mogą sięgnąć rolnicy wynosi do 100 tys. zł, a maksymalny poziom dotacji to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. 

Bardzo ważna informacja - ten limit nie można połączyć z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Dotacje w wysokości do 150 tys. zł w obszarze F na OZE w gospodarstwie rolnym

W tym roku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F).

W ramach Zielonej energii w gospodarstwie  rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie do 150 tys. zł na montaż  pompy ciepła oraz instalację paneli fotowoltaicznych: na dachach, pod warunkiem że pokrycie dachowe nie jest wykonane z azbestu, oraz jeśli  urządzenia będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej całego gospodarstwa rolnego.

Całkowita moc pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i nie może być większa niż 20% całkowitej mocy dotowanych fotowoltaiki lub pompy ciepła.

Standardowo wsparcie finansowe w ramach modernizacji gospodarstw rolnych będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty związane z:

  • zakupem urządzeń do produkcji  energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania,
  • budową lub zakupem elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu fotowoltaiki lub pompy ciepła,
  • kosztem zakupu pompy ciepła.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 150 tys. zł na fotowoltaikę i pompy ciepła w gospodarstwie rolny,

Standardowy poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” do 60 proc. 

Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie rolnik może składać wnioski na fotowoltaikę i pompy ciepła?

Wnioski na nawodnienie w obszarze E i F rolnicy będą mogli składać już od 31 stycznia do 1 marca 2023 r w ARiMR. Komplet dokumentów  będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 

Wniosek o przyznanie dotacji będzie można złożyć w wersji papierowej osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Na dotacje na fotowoltaikę, pompy ciepła i urządzenia nawadniające  będzie można również aplikować r w formie elektronicznej.