Jak podkreślił, cytowany w komunikacie spółki, prezes zarządu PGE Obrót Robert Choma, coraz więcej firm stawia na odpowiedzialność wobec środowiska.

- Stale rosnąca popularność naszej oferty "Naturalnie, że energia" pokazuje, że jedną z odpowiedzi na potrzeby klientów jest rozwijanie zielonego kierunku. Jako przedsiębiorstwo troszczymy się o środowisko i dajemy naszym klientom możliwość wyboru produktów o takim charakterze - dodał.

Spółka podała, że w 2020 r. dostarczy do klientów ponad 1600 GWh energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku 800 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Wolumen kupowanej eko energii rośnie z roku na rok. W 2016 r. klienci spółki zakontraktowali 18 GWh energii w ramach tej oferty, w 2017 r. było to już 200 GWh, w 2018 roku 300 GWh, a w 2019 roku już ponad 500 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W celu potwierdzenia pochodzenia kupowanej energii klienci otrzymują od PGE Obrót dwa dokumenty: dyplom potwierdzający korzystanie z oferty "Naturalnie, że energia" i wskazujący, jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł oraz certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego, gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE.

Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

Oferta "Naturalnie, że energia" jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100 proc. całościowego wolumenu.

Obecnie z propozycji PGE "Naturalnie, że energia" korzystają m.in. PepsiCo Polska, LG Chem Energy, Pilkington Polska, spółki z Grupy CanPack, czy też podmioty wchodzące w skład Grupy Cemex.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.