To pierwszy rozstrzygnięty konkurs na dotacje w inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii w Podlaskiem w tym programie. Do rozdysponowania było 50 mln zł. Jednocześnie anulowano inny konkurs na dotacje w inwestycje ozowe, który ruszył 30 maja (80 mln zł). Jak poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku, to wynik "niepewności prawnej", w związku uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE, ale też tym, że w konkursie niewiele projektów przeszło pozytywną ocenę.

Dotacje w pierwszym konkursie dostaną cztery firmy, które zrealizują sześć inwestycji o łącznej wartości 28,8 mln zł. Różne w skali inwestycje w fotowoltaikę powstaną w gminach: Hajnówka, Puńsk, Szypliszki, Knyszyn i Rajgród.

Dotacje mogły zdobyć projekty dotyczące budowy nowych lub też zwiększenia mocy w już istniejących jednostkach wytwarzających energię i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - jednocześnie z podłączeniem tych instalacji do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Pieniądze mogły też trafić na projekty związane z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw z odpadów, pozostałości z produkcji rolnej czy przemysłu rolno-spożywczego - przypomniał Paweł Staniurski z urzędu marszałkowskiego. Dodał, że inwestycje musiały zakładać sprzedaż energii uzyskanej z OZE.

Anulowanie drugiego konkursu na inwestycje w odnawialne źródła, zarząd województwa argumentuje - jak napisano - głównie "obecnym stanem niepewności prawnej, jaki powstał w związku z projektem zmian ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii". W informacji przekazanej mediom urząd podał, że zmiana ta "w sposób znaczący" utrudnia tym, którzy chcą się starać o dotacje, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i "stanowi obiektywną przeszkodę", która uniemożliwia przeprowadzenie "należytej" oceny wniosków.

Urząd marszałkowski poinformował na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego, że pierwszy konkurs pokazał, iż "w przyszłości trzeba będzie zmienić kryteria wyboru projektów", bo tylko sześć ze 121 złożonych wniosków dostało pozytywną ocenę. Urząd wskazuje, że to - jak to określono - "niezmiernie ważny sygnał", a modyfikacja kryteriów powinna w przyszłości wpłynąć na to, że więcej wniosków będzie pozytywnie ocenionych. Urząd nie precyzuje konkretnie o jakie kryteria chodzi.

Urząd marszałkowski poinformował jednocześnie, że najbliższy konkurs, w którym będą dostępne dotacje na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego, będzie ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 r.