Kraje członkowskie przedstawiły projekcje zwiększenia użycia energii odnawialnej, w tym biopaliw w krajowych planach działania (NREAP - National Renewable Energy Action Plan). Według nich, w 2020 r. biopaliwa w UE będą dostarczać 12,1 proc. energii z odnawialnych źródeł - informuje FAMMU/FAPA.

Jeśli plany zostaną zrealizowane, to największy udział w unijnej produkcji biopaliw przypadać będzie pięciu krajom, tj.: Niemcom, Wielkiej, Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włochom. W sumie udział tej piątki w unijnej produkcji biopaliw ma wynosić 65,5 proc.
W strukturze unijnej produkcji biopaliw największy udział ma mieć biodiesel - ok. 73 proc. dostarczonej energii odnawialnej z biopaliw. Drugie miejsce przypadnie bioetanolowi i bio-ETBE - blisko 25 proc. Dużo mniejszy udział będą miały pozostałe biopaliwa (takie jak biogaz czy oleje roślinne) - ok. 2,5 proc.

Zużycie biopaliw w transporcie w 2020 r. ma się zwiększyć do 1240 PJ (jednostka energii - Petajoule, Peta - 1015). Liderami w UE pod względem wysokości zużycia będą: Niemcy (229,1 PJ), Wielka Brytania (176,1 Pj), Francja (153,2 PJ), Hiszpania (146,7 PJ), Włochy (105,9 PJ) oraz Polska (82,4 PJ).

Największe zużycie biodiesla prognozowane jest w Niemczech (186 PJ), Hiszpanii (129,8 PJ), Francji (119,3 PJ), Wielkiej Brytanii (102,1 PJ), Włoszech (78,7 PJ) oraz w Polsce (60,8 PJ). Natomiast w przypadku bioetanolu będą to następujące kraje: Niemcy (35,9 PJ), Wielka Brytania (73 PJ), Francja (27,2 PJ), Włochy (25,1 PJ), Szwecja (19,5 PJ) oraz Polska (18,9 PJ).

Udział biopaliw wytwarzanych z odpadów, pozostałości, surowców celulozowych i lignocelulozowych oceniany jest na 106 PJ, co stanowi 9 proc. zużycia biopaliw w 2020 r.

Według NREAP (National Renewable Energy Action Plan) w 2020 r. około 463,3 PJ biopaliw będzie musiało zostać zaimportowane, aby było możliwe osiągnięcie 10 proc. celu zużycia biopaliw w transporcie w 2020 r.

Udział biopaliw z importu wahać się będzie od 0 proc. w niektórych krajach (Belgia, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja) do nawet 100 proc. w przypadku Danii i Luksemburga. Grupa unijnych krajów będzie musiała zaimportować ponad połowę spodziewanego zużycia biopaliw. Zaliczają się do niej takie kraje jak: Cypr, Niemcy, Irlandia, Malta, Holandia i Wielka Brytania. Nie ma przy tym jasności czy importowane biopaliwa będą pochodziły z Unii czy będą sprowadzane spoza ugrupowania.