Jak zaznaczyło MK, w sektorze energetycznym podpisano prawie 800 umów na dofinansowanie z POIiŚ.

Resort przypomniał, że przy wsparciu z tego programu zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych prawie 1,5 tys. km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, ponad 1 tys. km sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz ponad 1,1 tys. km sieci ciepłowniczych.
Ponadto podpisano też umowy na modernizację energetyczną blisko 1 400 budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych - zaznaczyło MK.

Program dla którego Ministerstwo Klimatu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, realizowany jest we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Instytutem Nafty i Gazu PIB w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przypomniało Ministerstwo Klimatu.