- Spośród nowych roślin, które budzą zainteresowanie jako potencjalnie przydatne do uprawy na cele energetyczne wydaje się, że szczególnie należy zwrócić uwagę na topolę i robinię akacjową. W chwili obecnej powstają już pierwsze plantacje topoli, która ma być wykorzystywana m.in. do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - informuje dr Mariusz Matyka z IUNG PIB w Puławach.

Niedawno jedna z większych plantacji produkcyjnych powstała w okolicach Kwidzynia i będzie służyła jako baza surowcowa i energetyczna zakładu papierniczego (International Paper). - W kraju można również spotkać pionierskie, niewielkie plantacje robinii akacjowej na użytkach rolniczych. Jednak powierzchnia uprawy tych gatunków jest bardzo mała i nie ma znaczenia gospodarczego - dodaje dr Matyka.

Czy Waszym zdaniem może wzrosnąć uprawa tego typu roślin w Polsce?