Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Krajowa Izba Biopaliw są przeciwne ILUC. Jest to jeden z wniosków z dyskusji podczas X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.