Jak poinformował w dzisiejszym komunikacie Tauron, przygotowany wraz z innymi spółkami dystrybucyjnymi wykaz obejmuje urządzenia, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji. Wykaz znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), zrzeszającego operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych, operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej.

"Od 1 sierpnia 2021 r. każda osoba zainteresowana montażem modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), może sprawdzić, czy wybrane urządzenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Tauron Dystrybucja i pozostałe spółki dystrybucyjne. Obecnie we wspólnym, ogólnopolskim wykazie jest już blisko 1,1 takich urządzeń" - podał dzisiaj  Tauron.

Weryfikacja dotyczy posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznej. Na stronie ptpiree.pl zamieszczono skierowaną do producentów oraz dystrybutorów falowników zachętę do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie ich urządzeń w wykazie.

Tauron podał, że ogółem na całym obsługiwanym przez koncern terenie w pierwszym półroczu br. przyłączono do sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 320 MW. - Dla prawidłowej pracy tych urządzeń bardzo ważne jest, żeby spełniały określone wymogi i posiadały konieczne certyfikaty - powiedział cytowany w informacji koncernu prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

- Dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych z naszej strony konieczne jest podejmowanie szeregu działań o charakterze technicznym, w tym planowanie i realizacja koniecznych inwestycji sieciowych. Jednak producenci, prosumenci i instalatorzy również powinni mieć świadomość swojego wpływu na parametry pracy sieci elektroenergetycznej. Bardzo ważne są wybór, prawidłowość montażu i sposób ustawienia instalacji - dodał Zasina.

Tauron przypomina, że 31 lipca br. minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się przez producentów oraz dystrybutorów modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), jedynie deklaracją zgodności.

Producenci oraz dystrybutorzy modułów wytwarzania energii elektrycznej mogą składać dokumenty umożliwiające umieszczenie urządzeń w wykazie na stronie PTPIREE. Dodatkowy kontakt i informacje można uzyskać na stronie i pod adresem certyfikaty@ptpiree.pl.