Stowarzyszenie będzie występować z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach istotnych dla producentów biogazu rolniczego. Zamierza także wyrażać opinię w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kwestii mających wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie biogazowni rolniczych. Oprócz wymienionych Stowarzyszenie będzie:
- organizować spotkania, prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje,
- prowadzić działalność wydawniczą
- współpracować z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
Cele, jakie stawia sobie Stowarzyszenia są następujące:
- działanie na rzecz rozwoju produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii,
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności biogazowni rolniczych,
- promocja i popieranie wykorzystywania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii,
- zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie zalet stosowania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii,
- ochrona środowiska poprzez wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii.

W skład zarządu PSPBR weszli:
- Aleksander Duch (przewodniczący zarządu Stowarzyszenia, Allter Power Sp. z o.o.),
- Anita Klimas (członek zarządu, Poldanor S.A.),
- Zofia Ossowska (członek zarządu, Bioenergy Project Sp. z o.o.),
- Giulio Piantini (członek zarządu, Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o.),
- Marek Pituła (członek zarządu, Bioelektrownia Sp. z o.o.).

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób fizycznych aktywnie zaangażowanych w działalność operacyjną lub inwestycyjną w zakresie produkcji energii z surowców rolniczych. Wspomniane osoby uczestniczyły w spotkaniu w imieniu 12 podmiotów znajdujących się w „Rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego" prowadzonym przez prezesa Agencji Rynku Rolnego, reprezentujących 20,252 MWe (co stanowi 71,34 proc. mocy zainstalowanej wszystkich przedsiębiorstw z rejestru).

Powyższe podmioty to:
- Wikana Bioenergia Sp. z o.o. (0,999 MWe),
- Gospodarstwo Rolne Kargowa - Klępsk (1,000 MWe),
- Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o. (1,140 MWe),
- Poldanor S.A. (7,403 MWe),
- Biogaz Zeneris Sp. z o.o. (0,526 MWe),
- P.P. -H. -U. „SERAFIN" Sp. z o.o. (0,660 MWe),
- AWW Wawrzyniak Sp. j. (1,600 MWe),
- Eko-Energia Grzmiąca Sp. z o.o. (1,600 MWe),
- Allter Power Sp. z o.o. (1,600 MWe),
- BIO-BUT Sp. z o.o. (0,526 MWe),
- Bioenergy Project Sp. z o.o. (1,998 MWe),
- Bioelektrownia Sp. z o.o. (1,200 MWe).