Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych przypomniała, że od 1 lipca ub.r. obowiązują nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energetyką w latach 2014-2020.

Prezes zwróciła uwagę, że nowe przepisy ograniczają pomoc publiczną na projekty energetyczne, dlatego też w połowie 2014 roku NFOŚiGW zawiesił program "Bocian". Wspierał on rozproszone odnawialne źródła energii, np. budowę biogazowni, wiatraków, małych elektrowni wodnych, czy systemów fotowoltaicznych.

Skucha wyjaśniła, że przed zmianą wytycznych, beneficjenci korzystali z tej pomocy na zasadzie pomocy regionalnej. Wysokość wsparcia NFOŚiGW była wyliczana np. na podstawie rodzaju inwestycji jak i miejsca w którym była ona realizowana. Pomoc regionalna była kierowana na wsparcie rozwoju najmniej rozwiniętych regionów przez wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

- Pomoc regionalna w energetyce się skończyła, teraz jest to pomoc horyzontalna - podkreśliła Skucha. Pomoc horyzontalna kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Skucha wyjaśniła, że przy pomocy horyzontalnej, wnioskodawcy chcący pozyskać środki publiczne na inwestycje OZE muszą wskazać dla niej tzw. inwestycję referencyjną. - Jeżeli jest to np. podmiot generujący przychody i zajmuje się statutowo sprzedażą energii, musi wyliczyć co by było gdyby zamiast inwestycji OZE, postawił konwencjonalną elektrownię, która produkowałaby taką samą ilość prądu - wyjaśniała. Następnie wyliczana jest korzyść środowiskową planowanej inwestycji.

- To wymaga bardzo żmudnej pracy, by inwestor pokazał, że taka inwestycja przynosi rzeczywiste korzyści środowiskowe - zwróciła uwagę prezes NFOŚiGW.

Szefowa funduszu wyjaśniła, że razem z UOKiK i przy konsultacjach z KE, NFOŚiGW chce stworzyć bazę inwestycji referencyjnych. - Chodzi o to żeby nasi beneficjenci nie musieli wymyślać do czego się mają porównać, tylko żebyśmy mieli wypracowane standardy - wyjaśniła.

Budżet "Bociana", który ma być realizowany do 2020 roku to 570 mln zł.