Wielkość produkcji w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła 9,5 TWh. Rekordowo niska była przy tym produkcja energii z gazu.

Udział energetyki odnawialnej w całości wytwarzanej w Wielkiej Brytanii energii elektrycznej wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,6 proc. i osiągnął 11,7 proc.

Największy udział w brytyjskim miksie energetycznym wciąż ma węgiel - 35,4 proc. Jest to najwyższy udział węgla w produkcji energii w trzecim kwartale od 14 lat. Ze względu na wysokie ceny gazu udział gazu w miksie energetycznym spadł do rekordowo niskiego poziomu 28,2 proc. Energetyka atomowa stanowiła 22,3 proc. udziału w strukturze produkcji energii.

Według statystyk moce produkcyjne w energetyce odnawialnej wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 42 proc. by osiągnąć 14,9 GW. Największy wzrost widoczny był w sektorze energetyki wiatrowej. Produkcja z morskich farm wiatrowych wzrosła w tym czasie o 53,2 proc. a z instalacji lądowych o 38,2 proc.

DECC poinformował również, że udział biopaliw zużytych w sektorze transportowym spadł z 3,9 w zeszłym roku do 2,7 proc. obecnie ze względu na aż 63 proc. spadek zużycia biodiesla. Tak duży spadek wynikał z kolei z wygaśnięcia preferencyjnych stawek podatkowych dla tego biopaliwa z końcem marca tego roku.