Inwestycje w tradycyjne źródła energii wyniosły w tym czasie 130 mld dolarów, albo 114 mld euro.

Po raz pierwszy moce wytwórcze zainstalowanych inwestycji OZE (bez dużych elektrowni wodnych) były większe niż tradycyjnych źródeł energii i miały 53,6 proc. (134 GW) udział w nowo zainstalowanych źródłach energii.

Również pierwszy raz wartość inwestycji w OZE krajów rozwijających się była większa niż krajów rozwiniętych. Łączna wartość tych inwestycji w Chinach, Brazylii i Indiach wyniosła 156 mld dolarów, albo 137 mld euro, podczas gdy kraje rozwinięte wydały na ten cel 130 mld dolarów.

Największy przyrost inwestycji w OZE w 2015 r. odnotowano w 2015 r. w USA (+19 proc.) i Chinach (+17 proc.)

Spadek wartości tych inwestycji nastąpił w Europie (-21 proc.), a w szczególności w Niemczech (-42 proc.), Francji (-62 proc.) i Holandii (-82 proc.). Negatywna tendencja w spadku wartości inwestycji OZE w Europie trwa. Od 2011 r. inwestycje spadły o 60 proc. i były ostatnio tak niskie w 2006 r.