Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na świecie wzrosła w 2020 roku o ponad 260 gigawatów, czyli o 10,3 procent do 2799 gigawatów. Przekroczyło to wzrost wydajności z 2019 r. o prawie 50 procent

Jak stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w swoich statystykach opublikowanych w Abu Zabi, ponad 80 procent nowo dodanej mocy elektrycznej na całym świecie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. 91 procent z tego pochodziło z energii słonecznej i wiatrowej.  Obecnie największy udział w OZE mają elektrownie wodne - 1211 gigawatów, podczas gdy energia słoneczna i wiatrowa szybko nadrabiają zaległości.

IRENA przypisuje rosnący udział energii odnawialnej częściowo wyłączaniu elektrowni na paliwa kopalne w Europie, Ameryce Północnej i po raz pierwszy w Eurazji (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja i Turcja). Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych w 2020 r. wzrosła o 60 gigawatów, po 64 gigawatach w 2019 roku.

Największy wzrost OZE odnotowały USA i Chiny. Chiny, największy rynek energii odnawialnej, urósł o 136 gigawatów w 2020 roku. W USA zainstalowano 29 gigawatów, o prawie 80 procent więcej niż w 2019 roku.

Irena w swoim raporcie na temat globalnej transformacji energetycznej stwierdza, że ​​znaczące planowane inwestycje w energetyce, aby osiągnąć cele energetyczne na 2050 r. muszą być ukierunkowane na odnawialne źródła energii,