21 wniosków wpłynęło do lubelskiego oddziału ARiMR. - Teraz czekamy na zatwierdzenie wszystkich elementów tego programu i ogłoszenie listy rankingowej. Później przystąpimy do oceny wniosków - informuje Leszek Daniluk, kierownik biura wsparcia inwestycyjnego ARMiR w Lublinie.

Jest to pierwszy nabór na przyznanie pomocy w tym zakresie. Prowadzony jest w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", który po raz pierwszy w tym roku został podzielony na dwa etapy. Do 14 października Agencja przyjmowała wnioski dotyczące biogazowni.