Jak wskazało ministerstwo klimatu, program "Energia dla wsi" jest ważnym krokiem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, a także kompleksową formą wsparcia budującą samowystarczalność energetyczną dla ich mieszkańców.

Transformacja energetyczna na wsi

- W mądrej, zrównoważonej transformacji energetycznej powinny wziąć udział także obszary wiejskie. Zależy nam, aby inwestycje w OZE wykorzystywały dostępne w danym miejscu zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom - mówi o idei programu cytowana w komunikacie resortu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Energia dla wsi. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się zarówno rolnicy, jak i spółdzielnie energetyczne - te dopiero powstające oraz te już istniejące, a także ich członkowie. Przewidziane wsparcie dotyczy takich inwestycji jak biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Ta nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski w ramach programu "Energia dla wsi" przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej