Szkolenia mają służyć podniesieniu kwalifikacji pracowników, właścicieli czy współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwach domowych. Chodzi przede wszystkim o kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Projekt, realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości w Woli k. Pszczyny, potrwa do końca marca przyszłego roku. Program szkoleń obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych opartych na OZE. Ważną częścią kursów będą informacje dotyczące opłacalności takich inwestycji oraz możliwości pozyskania środków na ten cel.

Realizacja projektu związana jest z przygotowywaną w Sejmie Ustawą o OZE oraz z uruchomieniem funduszy strukturalnych na małe inwestycje oparte o takie źródła energii w latach 2014-2020. Eksperci wskazują, że nowe regulacje, w połączeniu ze wsparciem projektów w zakresie OZE z publicznych środków, powinny wykreować rynek usług w tej dziedzinie, który będzie wymagał przeszkolonej kadry.

Wsparcie w ramach projektu jest kierowane głównie do firm świadczących usługi instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym.

Cykl szkoleniowy potrwa około dwóch miesięcy. Spotkania będą odbywać się w różnych miastach woj. śląskiego, w zależności od zapotrzebowania uczestników. Rekrutacja do projektu rusza we wtorek. Chętni mogą zgłaszać się do Centrum Przedsiębiorczości w Woli telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wśród szczegółowych tematów zajęć są m.in. pozyskiwanie energii słonecznej, budowa i zasady działania kolektorów słonecznych, pompy ciepła, systemy i układy hydrauliczne do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej współpracujące z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła, energetyka słoneczna (fotowoltaika), energetyka wiatrowa oraz przetworniki prądowe, akumulatory i odbiorniki energii.