Celem programu Mój Prąd 4.0 jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Nowy nabór wniosków Mój Prąd 4.0 dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Jakie dofinansowanie dla tych którzy nie skorzystali z wcześniejszych dotacji Mój Prąd?

Dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 1. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł.
 2. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł;

Jakie dodatkowe dotacje dla tych, co skorzystali z  wcześniej z Mój Prąd?

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;

 •  do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Koszty kwalifikowane na fotowoltaikę i magazyny energii

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są następujące koszty:

 • zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);
 • zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.

Przeliczenie finansowania wnioskodawców którzy już sięgnęli po dotację Mój Prąd

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie zgoda wnioskodawcy – składana tylko i wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka zostanie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody.

Do kiedy przedłużony nabór Mój Prąd 4.0?

Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023. Dokładna data zostanie podana w kolejnym komunikacie i wtedy należy oczekiwać na maila z komunikatem.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.