• Aż 200 mld zł wyniósł koszt importu surowców energetycznych tylko w 2022 r. Połowa pieniędzy pochłonął zakup paliwa płynnego, a połowę gaz i węgiel. Za tę kwotę można by zrealizować znaczną część transformacji energetycznej.
  • Jak wynika z raportu IEO, na koniec pierwszego kwartału 2023 roku funkcjonowało 3,4 tys. farm PV o łącznej mocy 3,35 GW, które stanowiły 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice.
  • Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła w  12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy i imponujące tempo wzrostu rynku - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. 
  • W ubiegłym tygodniu poznaliśmy sprawozdanie prezesa URE, w którym padły dane dotyczące odmów przyłączeń do sieci nowych instalacji OZE. Wynika z niego, że w ubiegłym roku OSD zgłosiły ponad 7 tys. odmów wydania warunków przyłączenia na łączną moc 51 059 MW.

Energia słoneczna nabiera kluczowego znaczenia – nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego – ale też dla procesów elektryfikacji przemysłu i transportu – zauważa Ewa Magiera, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

 - Mamy potencjał i wielkie ambicje, by być liderem PV w UE. Nie chodzi tylko o kolejne rekordy w zakresie przyrostu mocy, ale o to, by w Polsce zbudować silny przemysł PV, który przejmie część mocy wytwórczych od przedsiębiorców z Dalekiego Wschodu. Mamy potencjał, by wytwarzać ogniwa fotowoltaiczne, okablowanie, inwertery, gotowe moduły i specjalne oprogramowanie, które pomoże w zarządzaniu energią – powiedział Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, otwierając Kongresu PV.

Najwyższą moc zanotowały instalacje fotowoltaiczne powyżej 1 MW

Jak wynika z raportu IEO, na koniec pierwszego kwartału 2023 roku funkcjonowało 3,4 tys. farm PV o łącznej mocy 3,35 GW, które stanowiły 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Najwyższy w historii wzrost mocy w 2022 roku zanotowały duże instalacje PV o mocy powyżej 1 MW,  których udział w rynku fotowoltaiki w najbliższych latach będzie rósł, chociaż obecni na Kongresie eksperci podkreślali, że sektor zmaga się z barierami poważnie wpływającymi na przyrost nowych mocy.

Energia odnawialna staje się coraz bardziej ekskluzywnym dobrem. Wciąż mamy jej za mało, a sieć jest  niedostosowana do jej przyjęcia. Dodatkowo pojawiają się regulacje hamujące rozwój OZE, co wpłynie na wzrost ceny energii – mówiła Irena Gajewska, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Tysiące odmów przyłączeń instalacji do sieci uderzają w rynek OZE

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy sprawozdanie prezesa URE, w którym padły dane dotyczące odmów przyłączeń do sieci nowych instalacji OZE. Wynika z niego, że w ubiegłym roku OSD zgłosiły ponad 7 tys. odmów wydania warunków przyłączenia na łączną moc 51 059 MW.

Dane te pokazują skalę niedoinwestowania infrastruktury przesyłowej. Dodatkowo reforma planowania przestrzennego, która sprawi, że zamiast przewidywanego w PEP 2040 wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice będziemy mieli kilkuletnią lukę inwestycyjną.

200 mld zł poszło z dymem na zakup węgla i gazu ziemnego w 2022 r.

Tymczasem 200 mld zł wyniósł koszt importu surowców energetycznych tylko w ubiegłym roku - połowa paliwa płynne, połowa gaz i węgiel. Za tę kwotę można by zrealizować znaczną część transformacji energetycznej. Im dłużej będziemy, tym dłużej będą te pieniądze trafiać za granicę, zamiast do Polski.

Transformacja energetyczna to wysiłek, który musimy podjąć w całej gospodarce, wszystkich agencjach rządowych, ponad podziałami. Im więcej OZE zbudujemy, tym więcej energii będziemy produkować w kraju, Jeśli nie nadążymy za naszymi sąsiadami, będziemy szukać tańszego prądu za granicą – podkreślał dr Paweł Czyżak z Ember.

Eksperci podkreślali rolę fotowoltaiki w transformacji energetycznej.

- Fotowoltaika napędza całą nowoczesną energetykę i technologię – mówił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.