Projekt przygotował prof. Jan Szyszko (PiS). Za odrzuceniem uchwały w pierwszym czytaniu było 273 posłów, 181 opowiedziało się przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Szyszko proponował, by uchwała wezwała rząd do rozpoczęcia na szczeblu Unii Europejskiej renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto.

Rząd tłumaczył, że nie ma on prawnej możliwości renegocjacji przyjętych w 2008 r. zobowiązań unijnego pakietu.

Szyszko uważa, że unijna polityka klimatyczna nie jest spójna z światowymi ustaleniami w ramach protokołu z Kioto, nie uwzględnia m.in. naturalnych możliwości lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, za to promuje drogie metody techniczne zatłaczania CO2 pod ziemię.

Sejmowa komisja ochrony środowiska upoważniła wcześniej swoje prezydium do przygotowania własnego, apolitycznego projektu uchwały Sejmu w tej samej sprawie.