Obrady Sejmu mają rozpocząć się we wtorek o godz. 10 od rozpatrzenia sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, potem rozpatrzone ma być sprawozdanie komisji o rządowym projekcie zmian Kodeksu pracy. Sprawozdaniem komisji w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej Sejm ma się zająć we wtorek o godz. 13.45.

Projekt tzw. noweli ustawy wiatrakowej, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10 H (wprowadzoną ustawą z 2016 roku) jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku rządowy projekt zakłada, że odległość wiatraków od zabudowań zamiast obecnej minimalnej odległości wynoszącej 10-krotność wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu będzie mogła wynosić co najmniej 500 m. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna. Zasada dziesięciokrotności wysokości (10H) ma być nadal obowiązująca dla odległości instalacji od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma to być minimalna odległość 500 m.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz samorządu i polityki regionalnej przyjęły poprawkę do rządowego projektu, która zwiększa z 500 do 700 m minimalną odległość wiatraka, ale wyłącznie od budynków mieszkalnych. Poprawka została zgłoszona przez szefa komisji energii Marka Suskiego (PiS). Jednocześnie komisja całkowicie zniosła zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych. Zgodnie z przyjętą poprawką nie będzie tutaj żadnych ograniczeń.

Po rozpatrzeniu projektu ustawy wiatrakowej Sejm zajmie się sprawozdania komisji o rządowym projekcie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W porządku obrad jest także sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także sprawozdanie komisji o rządowym projekcie o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodzin funkcjonariuszy lub żołnierz zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo w wyniku podjęcia poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

We wtorek wieczorem posłowie mają się zająć wnioskami o uchylenie immunitetu Sławomira Nitrasa, Magdaleny Filiks (oboje KO) oraz Joanny Scheuring-Wielgus (Lewica).

Na środę zaplanowane są wstępnie m.in. sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także sprawozdanie komisji o poselskich projektach zmiany ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.

Według wstępnego harmonogramu tego posiedzenia, do którego dotarła PAP, Sejm w środę miałby też rozpatrzyć senackie poprawki do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zaplanowane jest również pierwsze czytanie rządowych projektów nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu cywilnego.

W środę o godz. 15.30 mają rozpocząć się głosowania.