• W odniesieniu do całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG), dostawa energii jest znaczącym czynnikiem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko metan CH4, obraz zmienia się dramatycznie.
  • W Polsce emisja metanu spadała. W 2020 r. wyprodukowaliśmy ponad 44 tys. kiloton metanu CH4 z wszystkich sektorów gospodarczych według danych Europejskiej Agencji Środowiska.
  • W 2020 r. emisja metanu wyniosła ok. 18889 kiloton CH4 w polskim sektorze rolnym zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejską Agencji Środowiska.

W grudniu 2022 r., Rada UE osiągnęła porozumienie w sprawie propozycji śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym, a teraz rozpocznie negocjacje z Parlamentem UE w celu znalezienia porozumienia w sprawie ostatecznego tekstu, który już teraz jest oznaczany jako pierwszy tego rodzaju i kluczowy wkład w działania na rzecz klimatu. Jest to pierwszy namacalny rezultat unijnej strategii metanowej opublikowanej w 2020 roku.

Podczas konferencji klimatycznej ONZ COP26 w 2021 r., UE zainicjowała globalne zobowiązanie dotyczące metanu we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach którego ponad 100 krajów zobowiązało się do zmniejszenia swoich emisji metanu o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2020 r., a co obecnie wydaje się coraz mniej osiągalne ze względu na "próżnię polityczną" w zakresie emisji metanu spowodowane przez hodowlę zwierząt gospodarskich.

Czy sektor energetyczny wytwarza najwięcej gazów cieplarnianych?

W odniesieniu do całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG), dostawa energii jest znaczącym czynnikiem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko metan CH4, obraz zmienia się dramatycznie.

Podczas gdy to ludzie są odpowiedzialni za 60% całkowitej emisji metanu w skali globalnej, w Unii Europejskiej za emisję metanu odpowiada w.

  • 53,2% rolnictwo;
  • 26,9% wytwarzanie odpadów;
  • 12,8% z produkcji energii i ciepła;
  • 6,8% ze wszystkich innych źródeł.

Redukcje gazów cieplarnianych (GHG) w większości branż związanej z rolnictwem przetwarzaniem odpadów i produkcji energii są kluczowe i doceniane, ale ostatecznie oznacza to, że rezolucja Rady dotyczy ograniczenia około 5% całkowitej emisji metanu (CH4), jeśli, i tylko jeśli, Parlament Europejski się na nią zgodzi.

Można zredukować emisje metanu w sektorze rolnym

Według Rady "Sektor energetyczny, który odpowiada za 19% emisji metanu w UE, ma największy potencjał do szybkiej, skutecznej i opłacalnej redukcji."

Chociaż istnieje rozbieżność  6,2% między 19% emisji wskazanej przez Radę a 12,8% Europejskiej Agencji Środowiska, obie liczby są wciąż wysokie i nie można ich ignorować.

Emisja metanu w polskim sektorze rolnym na przestrzeni lat 1992-2020. W 2020 r. emisja metanu wyniosła 18889 kiloton CH4 w polskim sektorze rolnym  Źródło: EAS
Emisja metanu w polskim sektorze rolnym na przestrzeni lat 1992-2020. W 2020 r. emisja metanu wyniosła 18889 kiloton CH4 w polskim sektorze rolnym Źródło: EAS

Należy jednak przyznać, że rolnictwo ma kluczowe znaczenie w emisji metanu do atmosfery. Utrzymanie zwierząt gospodarskich w sposób zrównoważony jest prawie niemożliwe.

W Polsce emisja metanu spadała. W 2020 r. wyprodukowaliśmy ponad 44 tys. kiloton metanu z wszystkich sektorów gospodarczych. Źródło: EAŚ
W Polsce emisja metanu spadała. W 2020 r. wyprodukowaliśmy ponad 44 tys. kiloton metanu z wszystkich sektorów gospodarczych. Źródło: EAŚ

Można jednak złagodzić ryzyko i zagrożenia obniżając emisje metanu przy hodowli zwierząt.

Nauka przychodzi na ratunek europejskim mięsożercom. Naukowcy odkryli, że krowy wydalają o 82% mniej metanu po dodaniu niewielkiej ilości wodorostów do ich paszy przez pięć miesięcy, podczas gdy inni proponują sposoby wychwytywania metanu z odchodów zwierzęcych i wykorzystania go jako źródła energii, które jest porównywalne pod względem "czystości" do gazu ziemnego.

Oznacza to że redukowanie drastycznie hodowli zwierząt w sektorze rolnym UE nie jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem, aby ograniczyć redukcję metanu. Naukowcy pracują nad innymi sposobami i technologiami pozwalającymi sukcesywnie ograniczać emisję gazów cieplarnianych przy hodowli zwierząt mięsnych.