Górny limit 7 procent biopaliw z biomasy uprawnej będzie utrzymany.

Według organizacji zajmującej się ochroną klimatu, Climate Action Network, potrzebny jest cel rozszerzenia o co najmniej 45 proc., aby osiągnąć cele Paryskiego Porozumienia w sprawie Klimatu.

Według nowych danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) rozwój energii ze źródeł odnawialnych w Europie postępuje  powoli. W 2016 r. udział całkowitego zużycia energii wzrósł jedynie o 0,2 proc. do 16,9 procent. Do 2020 r. obowiązuje osiągnięcie celu 20 proc.