Koszt planowanej inwestycji szacowany jest wstępnie na poziomie do 1 mln zł. Dzięki przedsięwzięciu skansen zyska alternatywne źródła zasilania w energię cieplną i elektryczną - poinformowała we wtorek Anna Rzeszotarska z sierpeckiego muzeum.

- Chcielibyśmy wybudować głębinowe pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Obecnie mamy kotłownie na olej opałowy. Inwestycja pozwoliłaby na pozyskiwanie ciepła z głębi ziemi do ogrzewania pomieszczeń na terenie skansenu. Dzięki panelom fotowoltaicznym zyskalibyśmy również źródło prądu zasilające cały obiekt - powiedziała Rzeszotarska.

W ramach projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii Muzeum Wsi Mazowieckiej planuje wystąpić o środki unijne z obecnej perspektywy finansowej 2014-20. - Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji. Jeżeli będzie ona gotowa, wówczas będziemy starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego. Będziemy chcieli aplikować w najbliższych naborach. Zależy to jednak od przygotowania pełnej dokumentacji - zaznaczyła Rzeszotarska.

Według wstępnych szacunków koszt całości przedsięwzięcia, czyli budowa głębinowych pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, to kwota do 1 mln zł. "Całościowo zadanie może kosztować w granicach od kilkuset tysięcy złotych do miliona złotych. Ale są to na razie wstępne szacunki" - przyznała.

Głębinowe pompy ciepła, czyli odwierty w głąb ziemi na ok. 100 metrów wraz z infrastrukturą, mają powstać na terenie skansenu, w jego w części administracyjnej, natomiast panele fotowoltaiczne znajdą się poza placówką, ale w bezpośrednim jej sąsiedztwie - byłyby zlokalizowane w taki sposób by nie zakłócały krajobrazu skansenu. W oby przypadkach byłyby to źródła energii nie tylko dla obiektów samego muzeum, ale także dla tamtejszego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, które oddano do użytku w 2015 r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1971 r. Początkowo działało, jako placówka etnograficzna. Muzeum rozbudowywane w kolejnych latach wraz ze skansenem zajmuje obecnie obszar ponad 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście zagród i budynków, w tym chałupy, wiatrak, kuźnia i karczma. Obiekty te to przykłady oryginalnej, typowej zabudowy wiejskiej Mazowsza z przełomu XIX i XX wieku.

W 2008 r. na terenie sierpeckiego skansenu otwarto nowoczesny kompleks muzealno-wystawienniczy, w tym m.in. amfiteatr, budynek wstawienniczy, stajnię i magazyn zbiorów. Z kolei w 2011 r. udostępniono tam do zwiedzania ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą z ponad 100 gatunkami i odmianami drzew i krzewów.

W 2015 r. na terenie skansenu rozpoczął działalność nowoczesny kompleks Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego z hotelem dla 150 gości, restauracją, basenem, sauną i salą widowiskowo-konferencyjną na ok. 250 osób. Całkowita powierzchnia kompleksu to ponad 11 tys. metrów kw.

Są to trzy budynki, które nawiązują kształtem, a także materiałem - drewno i kamień łupkowy - do wyglądu dawnych wiejskich stodół i wpisują się w ten sposób w krajobraz skansenu. Inwestycja realizowana była od 2013 r. Kosztowała 43 mln zł, a 85 proc. tych środków pochodziło ze wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie w plenerach i wnętrzach wiejskich zagród kręcone były sceny do takich filmów, jak np. "Szwadron", "Pan Tadeusz" czy "Ogniem i mieczem", odwiedza każdego ok. 70 tys. turystów.