III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii był podsumowaniem Tygodnia Bioekonomii, który odbywał się w Łodzi.Jak podkreślił na konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, w strategii rozwoju regionu zapisany jest rozwój nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa, farmacji, chemii, włókiennictwa czy energetyki.

Wszystko to nierozerwalnie łączy się z zagadnieniami bioekonomii, czyli dziedziny nauki odnoszącej się do zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy jako odnawialnego materiału dla przemysłu. "Na kongresie rozmawiamy o tym, jaka jest możliwość aplikowania po unijne pieniądze na ten cel. Chcemy włączać nawet najmniejsze firmy w korzystanie ze środków europejskich" - zaznaczył Stępień.

Bioekonomia odnosi się do zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy w zakresie żywności, zdrowia oraz produktów przemysłowych i energetycznych. Zdaniem przedstawiciela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Eugeniusza Chyłka, szczególne możliwości rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu biomasy stwarza program "Biostrateg".

Jego budżet w latach 2014-19 ma wynieść ok. 500 mln zł.Środki te przeznaczone zostaną na rozwój pięciu strategicznych obszarów, ważnych dla rozwoju gospodarczego. Wśród nich są: bezpieczeństwo produkcji żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności, zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny.

Jak zaznaczył przedstawiciel NCBR, głównym założeniem programu "Biostrateg" jest tworzenie konsorcjów, których celem będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tych obszarach strategicznych. Konsorcja będą tworzone zawsze przez trzy podmioty: jednostkę naukową, przedsiębiorstwo oraz instytucję o charakterze społecznym (fundacje, stowarzyszenia, władze samorządowe).

"Dzięki takiemu pomysłowi mamy szanse trafić do odbiorcy na poziomie mikroprzedsiębiorstw i gmin" - podkreślił.W ramach Kongresu Bioekonomii dyskutowano o różnych dziedzinach biogospodarki. W panelu "Zielona Infrastruktura" naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy rozmawiali o zagadnieniach związanych z ekologią i terenami zielonymi. Odrębna sesja poświęcona była możliwościom finansowania działań wpływających na rozwój biogospodarki, m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej.

Organizatorzy zaprosili też ekspertów do dyskusji na temat "Srebrnej gospodarki", obejmującej rynek dóbr i usług dla osób starszych.W czasie kongresu marszałek województwa łódzkiego podpisał porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.Zdaniem wicedyrektora NCBR Leszka Grabarczyka, podstawowym celem współpracy jest przygotowanie do odpowiedzialnego inwestowania środków unijnych dla rozwoju regionu. Centrum ma umożliwić łódzkim samorządowcom dostęp do swojej bogatej bazy wiedzy oraz ekspertów Komisji Europejskiej.