• Właściciele pomp ciepła, pieców akumulacyjnych, jak i bojlerów elektrycznych, jednym słowem ogrzewania elektrycznego mogą się już ubiegać o dodatek elektryczny o 1 grudnia br.
  • Wnioski o jednorazowy dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł lub 1500 zł będzie można składać  do 1 lutego 2023 r
  • W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej na ogrzanie domu wyniesie do 5000 kWh/rok w 2021 r. to przysługiwać będzie dodatek w wysokości 1000 zł.
  • Gdy właściciel gospodarstwa domowego przekroczy zużycie w energii elektrycznej powyżej 5000 kWh/rok w 2021 r. to będzie mógł się ubiegać o wyższy jednorazowy dodatek w wysokości 1500 zł.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Wnioski o jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł będzie można składać najpóźniej do 1 lutego 2023 r. Źródło: MKiŚ
Wnioski o jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł będzie można składać najpóźniej do 1 lutego 2023 r. Źródło: MKiŚ

Dodatek elektryczny wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Komu dodatek elektryczny nie przysługuje?

Dodatku elektrycznego nie otrzymają :

  • gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje fotowoltaiczne, a które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).