• Index PVPI opiera się na rynkowych danych cen energii, materiałów i kosztów monterskich za miniony miesiąc i pokazuje, w jak szybkim tempie zwraca się przeciętnej wielkości instalacja fotowoltaiczna.
  • Publikacja ma charakter ciągły i  porównuje dane z miesiąca na miesiąc. Z danych rynkowych wynika, że czerwcu br. wyraźnie widać opłacalność fotowoltaiki mierzona zwrotem z inwestycji poprawiła się o ponad 3 miesiące.
  • Najnowszy odczyt wskaźnika PVPI - PV, uwzględniający aktualne ceny energii, pokazuje, że inwestycja w przydomową fotowoltaikę zwróci się już po 4,4 roku według danych z maja br.

W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele różnych teorii na temat sensowności i opłacalności inwestowania w fotowoltaikę. Niejeden ekspert przewiduje koniec epoki szybkiego przyrostu liczby przydomowych instalacji wraz ze zmianą obowiązującego w ostatnich latach systemu rozliczeń.

Czy rzeczywiście po zmianach systemu opustów inwestycja w fotowoltaikę jest kompletnie nieopłacalna?

Czy po likwidacji systemu opustów opłaca się inwestować w fotowoltaikę?

Jak wynika z wyliczeń ekspertów Da Vinci Green Energy, wartość wskaźnika PVPI pokazującego opłacalność inwestycji jest niższa niż kilka miesięcy temu.

To znaczy, że zwrot środków zainwestowanych w budowę instalacji fotowoltaicznej następuje w krótszym czasie. Przy obecnym poziomie cen może to być niewiele ponad 4 lata. 

- W nowym wariancie rozliczeń prosumentów (net-billingu) ceny odkupu energii odzwierciedlają sytuację na rynku. Perspektywa utrzymujących się, wysokich cen energii pozytywnie wpływa na tempo zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Według naszych wyliczeń średniej wielkości przydomowa elektrownia może zwrócić się już w 4,35 roku - mówi Krzysztof Lalik, ekspert z Da Vinci Green Energy. 

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), przeciętna moc instalacji zamontowanej w Polsce to blisko 6 kWp i najczęściej była przewymiarowana o 20 procent względem realnych potrzeb gospodarstwa domowego. Według raportu IEO ceny instalacji fotowoltaicznej wahają się pomiędzy 3 900 zł, a 5 700 zł za kWp. 

Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering w 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy
Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering w 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy

Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering (ceny energii obejmują koszt dystrybucji  i zakupu obowiązujące w 2022 r.). Źródło: Da Vinci Green Energy

- Przygotowaliśmy symulację opartą o dwa przypadki. Pierwszy to klient rozliczający się na starych, to jest obowiązujących do końca marca, zasadach z 20-procentowym opustem, który zainstalował fotowoltaikę o mocy 6 kWp. Drugi przypadek to klient zużywający taką samą ilość energii w skali roku, ale nieprzewymiarowujący instalacji i rozliczający się na nowych zasadach. Wyniki zaskoczyły nas samych - opowiada Krzysztof Lalik.  

Dwie kalkulacje stopy zwrotu inwestycji w domową fotowoltaikę

Jak wynika z symulacji Da Vinci Green Energy koszt przeciętnej wielkości instalacji fotowoltaicznej w przypadku klientów rozliczających się według nowych zasad powinien zwrócić się nawet trzy lata szybciej niż w przypadku korzystających z dotychczasowych zasad. Jak to możliwe? 

Koszty zakupu energii elektrycznej od 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy
Koszty zakupu energii elektrycznej od 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy
Koszty zakupu energii elektrycznej od 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy

- Niższy koszt inwestycji oraz wysokie ceny prądu wpływające na stawki po jakich prosumenci odsprzedają swoje nadwyżki sprawia, że przeciętnej wielkości instalacja zwróci się w odrobinę więcej niż 8 lat, a po uwzględnieniu dotacji w niewiele ponad 4 lata. Okazuje się, że w przypadku przewymiarowanych, a tym samym droższych inwestycji, na które decydowali się klienci korzystający z obowiązującego w ostatnich latach systemu opustów,  instalacja zwraca się dłużej - podsumowuje ekspert.

Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering w 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy
Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering w 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy

Wskaźnik zwrotu z inwestycji energia rozliczana na zasadach net-metering w 2022 r. Źródło: Da Vinci Green Energy

.