• Nabór do programu AgroEnergia ma planowo ruszyć w czerwcu 2021 r.
  • O dotację z programu AgroEnergia mogą ubiegać się nie tylko właściciele ale też i dzierżawcy gruntów rolnych.
  • Dotacje z AgroEnergia można przeznaczyć na realizację inwestycji z zakresu OZE o mocy 10-50 kWp: fotowoltaiki, pompy ciepła, mikroinstalacji wiatrowej oraz mikrobiogazowni.
  • W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu AgroEnergia 2021.
  • Można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł oraz dodatkową premię w wysokości 10 tys. zł dla instalacji hybrydowych (np. fotowoltaika + mikroinstalacja wiatrowa).

Na stronie NFOŚiGW pojawiła się informacja w zakładce Nabór wniosków opublikowana została data planowanego uruchomienia programu AgroEnergia 2021.

Okazuje się, że nabór do tego program dedykowanego rolnikom ruszy z początkiem czerwca br. i będzie przebiegać w trybie ciągłym. Planowana data zakończenia naboru AgroEnergia 2021 to 3 kwartał br. W jakim celu powstał program AgroEnergia 2021?

AgroEnergia ograniczy negatywny pływ rolnictwa na środowisko

Priorytetowym celem programu AgroEnergia jest wsparcie inwestycji rolniczych w odnawialne źródła energii, które ograniczą negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko.

Zdaniem autorów programy AgroEnergia, kompleksowe wsparcie poprzez udzielenie dotacji finansowych rolnikom ma nie tylko poprawić jakość powietrza, ale także zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstw rolnych oraz uniezależnić je od coraz większych kosztów związanych z roniącymi cenami za energię elektryczną.

Kto może ubiegać się o dotację AgroEnergia 2021?

Program AgroEnergia skierowany jest nie tylko  do właścicieli ale też i do  dzierżawców gruntów rolnych prowadzących m.in. działalność rolniczą, którzy zdecydowali się na zainwestowanie w odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, ale też i pompy ciepła czy mikroinstalacje wiatrowe.

Beneficjentem programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z AgroEnergia?

Zgodnie z informacjami podanymi przez NFOŚiGW rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu AgroEnergia 2021 w przypadku realizacji inwestycji w nowe urządzenia OZE o mocy zainstalowanej 10-50 kWp:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW).

Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła. W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dotacje dla rolników z AgroEnergia 2021?

Do podziału jest aż 200 mln zł z programu AgroEnergia. Z pełnej puli aż 170 mln zł będą stanowiły bezzwrotne formy finansowania , a 30 mln zł będzie wsparciem zwrotnym w postaci preferencyjnych pożyczek

Dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię.

Zasady dofinansowanie w formie dotacji AgroEnergia 2021

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych kwota nie większa niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2020 r. do 31.12.2025 r.

Terminy i sposób składania wniosków AgroEnergia 2021

Planowany termin uruchomienia naboru wniosków do programu AgroEnergia 2021 zaplanowany wstępnie jest na czerwiec 2021 r.

Rolnik nie może rozpocząć realizacje takiego przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu AgroEnergia.