• Program Mój Prąd 5.0 wprowadza 3 grupy beneficjentów i kwotę dotacji uzależnia od tego czy korzystaliśmy już z finansowania Mój Prąd z poprzednich edycji i czy rozliczamy się w starym systemie opustów.
 • Kwota dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0 na pompę ciepła jako urządzenia dodatkowego uzależniona jest od rodzaju pompy ciepła w ramach Mój Prąd 5.0 i waha się od 4,4 tys. zł do 28,5 tys. zł.
 • Otrzymasz dotację tylko na samą mikroinstalację fotowoltaiczną 6 tys. zł (tylko grupa nr 1 i 2) lub 7 tys. (grupa 1 i 2) jeżeli dobierasz dodatkowe urządzenie np. magazyn energii, pompy ciepła itd. wraz z dofinansowanie na nie.
 • Jeżeli już otrzymałeś dotacje na fotowoltaikę i korzystałeś z poprzednich dotacji Mój Prąd i rozliczasz się jeszcze w systemie opustów i chcesz dofinansowanie z Mój Prąd 5.0  to otrzymasz 3 tys. zł na fotowoltaikę pod warunkiem że weźmiesz dodatkowe urządzenie typu magazyn energii pompa ciepła wraz z dofinansowaniem na nie i przejdziesz na net-billing.

Od 22 kwietnia br. Rusza nowa edycja Programu Mój Prą d 5.0. Wprowadza on kilka istotnych zmian do dofinansowania OZE. Tutaj rozszerzony zostaje zakres o nowe instalacje grzewcze - pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Jednak więcej istotnych zmian w postaci zwiększenia wysokości dotacji na instalację fotowoltaiczną, magazyn energii czy bufor ciepła nie uświadczymy w niej. Co tu dużo mówić, szału nie ma...

Pozostaje też istotna kwestia żeby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła. Jak podało MKiŚ przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła możemy się ubiegać o dotacje w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł. Co gdy właściciel ma instalację fotowoltaiczną czy może zdobyć dofinansowanie na pompę ciepła i w jakiej wysokości?

Kwota dofinansowania na pompę ciepła uzależniona jest od rodzaju pompy ciepła w ramach Mój Prąd 5.0

Jeżeli chodzi o dofinansowanie do pomp ciepła jako dodatkowego urządzenia to są one uzależnione od rodzaju pompy ciepła.

 • gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł.

Czy wprowadzenie dotacji na pompy ciepła i kolektory słoneczne skusi Polaków do inwestowania w przydomowe instalacje fotowoltaiczne?

Dotacja w ramach Mój Prąd 5.0 (zresztą, tak jak w poprzedniej edycji) obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych. Porównajmy więc oba programy dokładniej i sprawdźmy co się naprawdę zmieniło w piątej edycji Mój Prąd.

Trzy grupy mogących się ubiegać o dotacje z Mój Prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 wprowadza 3 grupy wnioskodawców i dzieli ich na:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) nr 1 rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) nr 2 rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) nr 3 rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:

  - mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;

- zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

- do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Trzy grupy mogących się ubiegających się o dotacje z Mój Prąd 5.0. W zależności od grupy w której jesteś możesz się ubiegać o wyższą lub niższą dotację.
Trzy grupy mogących się ubiegających się o dotacje z Mój Prąd 5.0. W zależności od grupy w której jesteś możesz się ubiegać o wyższą lub niższą dotację.

Wysokość dofinansowania  uzależniona jest od tego czy prosument już brał dofinansowanie z program Mój Prąd z poprzednich edycji i czy rozlicza się w systemie net-mettering.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż) na:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną do 6 tys. zł (tylko grupa nr 1 i 2) lub 7 tys. jeżeli dobierasz dodatkowe urządzenie w postaci magazynu energii pompy ciepła itd. wraz z dofinansowanie na nie.
 • grupa nr 3 jeżeli już otrzymałeś dotacje na fotowoltaikę i korzystałeś z poprzednich dotacji Mój Prąd i rozliczasz się jeszcze w systemie opustów i chcesz dofinansowanie z Mój Prąd 5.0  to otrzymasz 3 tys. zł na fotowoltaikę pod warunkiem, że weźmiesz dodatkowe urządzenie typu magazyn energii pompa ciepła wraz z dofinansowaniem na nie i przejdziesz na net-billing.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 • 7 tys.. zł (grupa nr 1 i 2 wnioskodawców);
 • 3 tys. zł (grupa nr 3 wnioskodawców).

W tym grupa wnioskodawców nr 1,2,3 może dobrać urządzenia dodatkowe i uzyskać dotacje::

 • magazyn ciepła/urządzenie grzewcze -magazyn ciepła: 5 tys. zł;
 • gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28,5 tys. zł;
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19,4 tys. zł;
 • pompa ciepła powietrze/woda: 12,6 tys.  zł;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4,4 tys. zł;
 • magazyn energii elektrycznej: 16 tys. zł;
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3 tys. zł;
 • kolektory słoneczne c. w. u.: 3,5 tys. zł.

W skrócie jeżeli jesteś wnioskodawcą nr 1 i 2, czyli nie brałeś dotacji z poprzednich edycji Mój Prąd, rozliczasz się w starym systemie opustów lub net-billing to otrzymasz wyższe dotacje w postaci 6 tys. zł na samą fotowoltaikę. Pod warunkiem że przejdziesz/pozostaniesz w net-billing.

Jeżeli już masz fotowoltaikę, rozliczasz ją w starym systemie opustów i chcesz wziąć dotacje (grupa nr 3) na Mój Prąd 5.0, wtedy musisz przejść na net-billing to dostaniesz na zachętę tzn. na fotowoltaikę 3 tys. zł pod warunkiem, że dodatkowo dobierzesz pompę ciepła, magazyn energii wraz z dotacjami.

Ile  wyniesie dofinansowanie z Mój Prąd 5.0 w porównaniu z Mój prąd 4.0?

Program Mój Prąd 5.0 tak jak 4.0 nadal adresowany jest do osób fizycznych właścicieli domów mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) i posiadają instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp.

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach Mój Prąd 5.0 także trzeba rozliczać się lub przejść na system net-billing więc też nic się tu nie zmieniło.

Obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – będzie można również uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła czy kolektor słoneczny.

Te same kwoty pozostały do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów (zasobników) ciepła i energii. Nie zmieniła się też kwota 

Porównanie dotacji Mój Prąd 4.0 vs Mój Prąd 5.0

Zakres dofinansowania w Mój Prąd Kwota dofinansowania Mój Prąd 4.0 Kwota dofinansowania Mój Prąd 5.0
Tylko sama instalacja fotowoltaiczna od 15 grudnia 2022 r.  do 6 tys. zł do 6 tys. zł (grupa 1 i 2)
Instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe elementy (mag. energii, pompa itd.) od 15 grudnia 2022 r. do 7 tys. zł  do 7 tys.. zł l(grupa 1 i 2) lub 3 tys. zł (grupa 3)
Magazyn ciepła do 5 tys. zł  do 5 tys. zł (grupa 1,2,3)
Magazyn energii elektrycznej od 15 grudnia 2022 r. do 16 tys. zł  do 16 tys. zł (grupa 1,2,3)
Dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) do 3 tys. zł  do 3 tys. zł (grupa 1,2,3)
Dofinansowanie do pompy ciepła pod warunkiem, że inwestujemy też w fotowoltaikę brak od 4,4 tys. zł do 28,5 tys. zł (grupa 1,2,3)
Dofinansowanie do kolektorów słonecznych brak do 3,5 tys. zł (grupa 1,2,3)
Maksymalna suma dotacji od 15 grudnia 2022 r do 31 tys. zł do 58 tys. zł (grupa 1 i 2)

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r. Czyli praktycznie jest identyczna jak w Mój Prąd 4.0