KIB zaproponowała rozwiązania systemowe, które mają na celu dalszy rozwój przemysłu biopaliwowego w Polsce przy uwzględnieniu opinii i interesów krajowych koncernów paliwowych. Wśród najistotniejszych kwestii było naświetlenie korzyści płynących ze wzrostu wykorzystania i promocji polskiej produkcji biokomponentów oraz propozycje dotyczące zmian w zasadach kontraktacji i zawierania umów na zakup biokomponentów.

Wystąpienie stanowi kontynuację podjętych w tym zakresie rozmów, których docelowym efektem ma być stabilizacja trudnej obecnie sytuacji sektora i usprawnienie realizacji przez producentów paliw Narodowego Celu Wskaźnikowego na rok 2011 i późniejsze lata.