W 2012 roku może być podobnie. W pierwszych sześciu miesiącach (od stycznia do czerwca), rosło ogólne użycie biopaliw, bowiem zwiększyło się ono z 1,65 do 1,76 mln ton, natomiast użycie B100 czy czystych olejów dalej było śladowe.

W wypadku stosowania w Niemczech biodiesla rodzaju B5/7, to w pierwszym półroczu br. Obserwuje się stagnację zużycia na poziomie 1,06 mln ton wobec 1,05 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku - podaje FAMMU/FAPA.