Od początku marca szkolenia rozpoczynają się w powiatach olsztyńskim, szczycieńskim, mrągowskim, ostródzkim i działdowskim. W całym regionie zaplanowano 14 szkoleń powiatowych, w których weźmie udział ok. 560 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

Projekt jest realizowany w ramach unijnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Organizatorami bezpłatnych szkoleń jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W ramach szkoleń odbywają się wykłady i wyjazdy studyjne na plantacje mozgi trzcinowatej i innych roślin energetycznych oraz do gospodarstw rolnych i instytucji, które wykorzystują technologie odnawialnych źródeł energii.

Podczas zajęć uczestnicy poznają możliwości techniczne i opłacalność stosowania alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach. Zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi i środowiskowymi, jakie obowiązują dostawców surowców i producentów energii odnawialnej.

Poznają również technologie i poszczególne urządzenia: instalacje solarne, pompy ciepła, kotłownie na drewno, siano i słomę, turbiny wodne, przydomowe siłownie wiatrowe. Dowiedzą się ponadto, jak pozyskać dofinansowanie na alternatywne źródła energii.

Zdaniem Urszuli Anculewicz z olsztyńskiego ośrodka doradztwa rolniczego po frekwencji widać, że rolnicy są zainteresowani taką tematyką. - Trudno natomiast wyrokować, czy przełoży się to w przyszłości na inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwach rolnych - powiedziała.