W ubiegłym roku Grupa Tauron, której źródła wytwarzania obecnie oparte są przede wszystkim na węglu, zmniejszyła produkcję energii elektrycznej ogółem rok do roku z 13,88 terawatogodzin do 12,5 TWh. Zarazem produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła do 1,94 TWh wobec 1,38 TWh rok wcześniej. Przyrost zielonej energii jest w dużej mierze zasługą farm wiatrowych.

W ub. roku Tauron wyprodukował z wiatru ok. 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40-proc. wzrost wobec roku 2019. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 400 tys. gospodarstw domowych.

We wrześniu 2019 r. Tauron kupił farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 megawatów, co w połączeniu ze sprzyjającą pogodą złożyło się na ubiegłoroczny wzrost produkcji energii wiatrowej. Obecnie do Taurona należy dziewięć farm: Zagórze, Wicko, Marszewo, Lipniki, Śniatowo, Mogilno, Inowrocław, Dobrzyń i Gołdap. Pracują tam 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

W lutym br. firma rozpoczęła k. Piotrkowa Trybunalskiego budowę kolejnej farmy wiatrowej z 15 turbinami o łącznej mocy 30 MW. Energia ma popłynąć stamtąd w połowie przyszłego roku.

- Rozwój nowych mocy wiatrowych na lądzie to nasz priorytet inwestycyjny w najbliższych latach. Taka jest konieczność biznesowa i takie jest oczekiwanie klientów oraz otoczenia, w którym funkcjonujemy - zadeklarował p.o. prezesa zarządu Taurona Marek Wadowski cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla wszystkich farm wiatrowych Taurona wyniósł w ub. roku średnio ok. 30 proc. Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Farmy Inowrocław i Mogilno (o łącznej mocy 66 MW) utrzymywały wysoki poziom ponad 35 proc., a największa farma - Marszewo, o mocy 100 MW - osiągnęła 32 proc. produktywności.

Zgodnie z polityką tzw. zielonego zwrotu, rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny i rozwojowy Taurona, który w 2025 r. chce dysponować ponad 1000 megawatów mocy w turbinach wiatrowych na lądzie oraz 300 MW w farmach fotowoltaicznych.