• W Polsce tylko 15% posiadaczy instalacji FV korzysta z rozwiązań do magazynowania nadwyżek produkowanej energii, z których większość wykorzystywana jest na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego.
  • Połowa spośród badanych dysponujących magazynem energii wykorzystuje nadwyżki wyprodukowanego prądu do zasilania domowych urządzeń.
  • Drugim najpopularniejszym wśród respondentów sposobem zużycia nadmiaru energii jest podgrzewanie wody (40%).
  • Z kolei co czwarty właściciel magazynu energii pożytkuje nadwyżki do zasilania pomp ciepła.
  • Za pośrednictwem nadwyżek energii respondenci zasilają klimatyzację (18%), ogrzewają swój dom lub mieszkanie (15%), a także ładują samochody elektryczne (15%).

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą skierować nadwyżkę wytworzonego prądu do magazynu energii, wykorzystać ją do zaspokojenia bieżących potrzeb lub sprzedać go do sieci w ramach systemu net billing.

Dzięki niemu można otrzymać wynagrodzenie od zakładu energetycznego za przekazany do sieci prąd. Im więcej nadmiarowej energii zostanie wytworzone w instalacji fotowoltaicznej, tym więcej można na niej zarobić.

Tylko 15% właścicieli fotowoltaiki posiada magazyn energii

Wyniki pokazują, że kluczowe dla rozwoju OZE magazyny energii nie cieszą się jeszcze w naszym kraju znaczącą popularnością Badanie przeprowadzone przez serwis Oferteo.pl pokazuje, że 15% posiadaczy instalacji fotowoltaicznej przechowuje nadwyżki prądu w przydomowym magazynie energii.

Zachętą do stosowania takiego rozwiązania może być wsparcie w ramach programu Mój Prąd 5.0, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu magazynu energii sięgające 16 tys. zł.

Z nadwyżek prądu z OZE głównie zasilamy i ogrzewamy dom

Połowa spośród badanych dysponujących magazynem energii wykorzystuje nadwyżki wyprodukowanego prądu do zasilania domowych urządzeń.

Drugim najpopularniejszym wśród respondentów sposobem zużycia nadmiaru energii jest podgrzewanie wody (40%).

Do czego wykorzystujemy nadwyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2023 r. Foto. Oferteo.pl.
Do czego wykorzystujemy nadwyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2023 r. Foto. Oferteo.pl.

Z kolei co czwarty właściciel magazynu energii pożytkuje nadwyżki do zasilania pomp ciepła.

Za pośrednictwem nadwyżek energii respondenci zasilają klimatyzację (18%), ogrzewają swój dom lub mieszkanie (15%), a także ładują samochody elektryczne (15%).

Źródło danych Dane pochodzą z badania przeprowadzonego techniką CAWI, w ramach Raportu o fotowoltaice i pompach ciepła w Polsce, przez serwis Oferteo.pl w lipcu 2023 roku. Próba badawcza wyniosła 354 osoby, które w 2022 roku zamówiły montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.