To zdecydowanie lepsza propozycja, niż ta Komisji Europejskiej przedstawiona jesienią o udziale do 5 proc. tych biopaliw.

- Komitet zaproponował również cel 2,5 proc. dla biopaliw II generacji jaki miałby być osiągnięty do 2020 r. Przedstawiciele PE odrzucili sugestie, aby uwzględniać czynnik ILUC tj. wpływu użycia gleb na cele nie żywnościowe, co stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Coranne Lepage z Komitetu ds. Środowiska, która chciałaby wprowadzić kryteria ILUC od 2018 r. - podało FAMMU/FAPA.

Ich zdaniem jeśli rzetelny model ILUC zostałby opracowany, to Komisja powinna zaproponować odpowiednie dane, co do emisji dla poszczególnych biopaliw od września 2016 r.