- Dzisiejsza Rada Energetyczna była bardzo udana. Dwie kluczowe decyzje dotyczące większej ochrony klimatu mogą zostać połączone - powiedział w poniedziałek niemiecki minister gospodarki Robert Habeck.

Kraje UE uzgodniły nowe zasady, które mają promować rozwój energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Ministrowie ds. energii UE zgodzili się, że do końca dekady 40 proc. energii w UE musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, zamiast przewidywanych wcześniej 32 proc. Jednocześnie zużycie energii końcowej ma zostać zmniejszone o 36 proc. do 2030 roku.

Obie decyzje mają podstawowe znaczenie dla zmniejszenia zależności UE od paliw kopalnych i promowania ochrony klimatu – powiedział Habeck. Aby szybciej rozwijać energetykę odnawialną, projekty powinny leżeć w nadrzędnym interesie publicznym. Ponadto mają zostać przyspieszone procedury zatwierdzania farm wiatrowych i innych projektów energii odnawialnych. Stworzono również warunki ramowe dla rozwoju przyjaznego dla klimatu wodoru.

Teraz Parlament Europejski musi jeszcze określić swoje stanowisko, zanim instytucje będą mogły rozpocząć ostateczne negocjacje w celu realizacji planów. Obydwa są częścią pakietu klimatycznego Komisji Europejskiej „Dopasuj się do 55”. Ma na celu zmniejszenie szkodliwych dla klimatu emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. i powinien przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.