Do realizacji do 2020 roku 15-proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii Polska zobowiązała się w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Wiceminister podczas debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2020 rok przypomniał, że dane dotyczące udziału OZE będą wyliczane za cały 2020 rok i zostaną przedstawione w 2021 roku.

Przedstawiciel resortu aktywów państwowych poinformował, że z najnowszych danych wynika, że wzrost udziału energii OZE w ostatnich latach rośnie. W 2017 roku było to 14,6 proc.; w 2018 - 14,8 proc. - wymienił. - Konsekwentnie zbliżamy się do tej wartości 15 proc. - zaznaczył.

Dąbrowski przypomniał, że przeprowadzone aukcje OZE w 2018 roku pozwoliły zakontraktować 1700 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (1100 MW w wietrze, 550 MW fotowoltaice, pozostałą część w energetyce wodnej, biogazie i biomasie). W 2019 roku aukcje pozwoliły zakontraktować już 3100 MW mocy w OZE (ponad 2200 MW w wietrze, 750 MW w fotowoltaice, pozostałą część to woda, biogaz i biomasa).

Dąbrowski ocenił, że uruchomiony w 2019 roku program wsparcia budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych "Mój Prąd" pozwoli zbudować kolejnych 1000 MW mocy.

- Na dzień dzisiejszy możemy spokojnie mówić o zrealizowaniu celu na 2020 rok. Nie ma podstawy co do potencjalnych kar finansowych (za niezrealizowanie celu OZE ) - ocenił Dąbrowski.