W związku z podjętą przez EPA decyzją, produkcja bioetanolu w USA wzrośnie w przyszłym roku do 12,6 mld galonów – ok. 47,7 mld l. To o blisko 2,3 mld l. więcej niż w obecnym sezonie.

Zakładany wzrost produkcji wywoła wzmożony popyt na ziarno kukurydzy ze strony przemysłu, co musi przełożyć się na rozszerzenie areału uprawy tej rośliny. Aktualnie blisko 40 proc. kukurydzy ziarnowej w USA przerabiane jest na alkohol na potrzeby przemysłu petrochemicznego.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych