Spółka chce produkować tzw. pelet, czyli paliwa powstającego przez przerób biomasy. Pelet produkowany jest z takich składników jak: wióry, trociny, słoma zbóż, słoma rzepaku, rośliny energetyczne.

Spółka wytwarzając wyroby dekoracyjne z ozdób naturalnych, produkuje pewne ilości niewykorzystanych odpadów, w tym trociny i słomę. Ponadto posiada nie w pełni zagospodarowane surowce naturalne, z których planuje wytwarzać a następnie odsprzedawać produkt. Planuje również pozyskiwać surowiec od okolicznych rolników. Produkt finalny będzie biopaliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii.

Zgodnie z warunkami zezwolenia inwestor - „Dried Flowers" Export-Import-Produkcja deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 18 pracowników oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1,7 mln zł. Termin zakończenia projektu inwestycyjnego przewidywany jest na koniec 2015 r.