Według "Białej Księgi Energii" ogłoszonej przez rząd chiński 21 listopada, do 2015 roku około 11,4 proc. bilansu energetycznego kraju będzie uzyskiwane ze źródeł energii odnawialnej, by w 2020 osiągnąć planowane 15 proc.

Zdaniem ekspertów rządowych z Chińskiego Narodowego Centrum Energii Odnawialnych (CNCEO), potencjał odnawialnych źródeł energii jest ogromny. Obecnie mniej niż 30 procent dostępnych zasobów hydroenergetycznych jest wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Moc zainstalowana elektrowni wodnych w Chinach ma wynieść w 2015 roku 290 GW.

Podobnie duży potencjał tkwi w energii wiatrowej. Do 2015 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych przekroczy 100 GW, z czego 5 GW uzyskiwane będzie z morskich farm wiatrowych.

Zwiększy się wykorzystanie energii słonecznej. W 2015 moc paneli fotowoltaicznych ma wynosić powyżej 21 GW. Rząd planuje budowę dużych elektrowni fotowoltaicznych na zachodzie kraju, a w części wschodniej i środkowej skupi się na promocji systemów zintegrowanego zasilania poszczególnych budynków.

Według oficjalnych danych CNCEO w 2011 r. moc hydroelektrowni osiągnęła 230 GW, wiatrowych - 47 GW. Szacunkowa łączna moc paneli słonecznych ma wynieść na koniec 2012 r. 4,8 GW. W tej dziedzinie Chiny ustępują miejsca tylko Niemcom, którzy mają zainstalowane 7,9 GW.

Eksperci rządowi Wang Zhongying i Zhao Yongqiang powiedzieli gazecie Renmin Ribao: - Tempo rozwoju chińskich metod wykorzystania energii odnawialnych jest wprawdzie bardzo wysokie, ale dalej jesteśmy na wczesnym etapie wdrażania nowych technologii. Spowodowane jest to wysokimi kosztami, które w przypadku energii wiatrowej są od 30 do 50 proc. wyższe, w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, a w przy ogniwach fotowoltaicznych przekraczają je dwu-, a nawet trzykrotnie.

Rozwój tego sektora energetycznego wymaga więc dużego dofinansowania ze skarbu państwa i stworzenia systemu zachęt dla potencjalnych konsumentów czystej energii, dodali eksperci.

Ich zdaniem, bardzo ważne jest również uwzględnienie geografii ekonomicznej Chin w planowaniu rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na zachodzie państwa są znakomite warunki rozwoju farm wiatrowych, ale region ten jest słabo uprzemysłowiony, natomiast na wschodzie, gdzie popyt jest duży, warunki te są dużo gorsze.

Według planów CNCEO, dzięki planowej rozbudowie sieci alternatywny źródeł energii, w 2015 r. energia pochodząca z tych źródeł będzie równoważnikiem - w przeliczeniu na energię uzyskiwaną tradycyjnymi metodami - 478 mln ton węgla. Oznacza to również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1 mln ton.

Zgodnie z "Białą Księgą Energii" rząd chiński zobowiązał się do obniżenia emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB w 2015 r. w stosunku do 2010 r. o 17 proc., a ponadto planuje zmniejszyć tę emisję o kolejne 40-45 procent do 2020 r.