Zmniejszenie dotacji dla energetyki odnawialnej ma spowodować, że budowane będą tylko te źródła wytwarzania, które będą najbardziej opłacalne, mniej ekonomiczne nie powstaną. Taka polityka spowodowana jest chęcią zastopowania dalszego wzrostu cen energii elektrycznej.

Właśnie inwestycje w OZE oskarżane są, że powodują ciągły wzrost cen energii. Tylko w ciągu tego roku cena energii dla odbiorców z gospodarstw prywatnych wzrosła o trzy procent. Mniejsze dotacje do OZE mogą tylko częściowo zmniejszyć wzrost cen. Czescy specjaliści uważają, że ceny i tak wzrosną choćby z powodu wyższego podatku VAT na energię.

Czeski Urząd chce także w większym stopniu sprawdzić jak sobie radzą OZE i czy wszystkie powstały. Pojawiają się doniesienia, że dochodziło do nieprawidłowości. Inwestorzy korzystali z dotacji mimo, że inwestycje nie były realizowane.