Jak informuje Krajowa Izba Biopaliw, obecnie tymczasowe obowiązki, a ostatecznie finalne cła będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości unijnego przemysłu biodiesla oraz całego łańcucha wytwórczego, w tym rolnictwa Unii Europejskiej. W tej sprawie zwrócono się do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w związku z czym w dniu wczorajszym tj. 18 października miała miejsce oficjalna rozprawa, a z przedstawicielami Komisji spotkało się wielu reprezentantów unijnego przemysłu biodiesla.

- Europejski przemysł biodiesla, stowarzyszenia rolników UE i unijny przemysł przetwórstwa nasion roślin oleistych są zaniepokojone bezczynnością władz UE względem obrony interesów unijnego sektora biodiesla przed nieuczciwym przywozem ogromnych ilości biodiesla z Argentyny. W lipcu i sierpniu bieżącego roku przepływy handlowe z tego kraju osiągnęły najwyższy poziom (mimo, że rejestrację wszystkich przywozów wprowadzono dopiero od czerwca) 241 tys. ton w lipcu odpowiadające 25% całości rynku europejskiego w tym miesiącu. Przez ostatni rok import subsydiowanego argentyńskiego biodiesla na teren Unii Europejskiej stanowił łącznie 1, 622 000 ton i często był sprzedawany w zaniżonej cenie w stosunku do rzeczywistego kosztu surowców, a tym samym poważnie przyczyniając się do zaniżonej opłacalności europejskich producentów – podaje KIB.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i grożą wywołaniem dużych strat dla całego unijnego sektora biodiesla, co niesie za sobą poważne zagrożenie dla przemysłu, miejsc pracy oraz dochodów rolników. Zostały spełnione wszystkie warunki do ustanowienia przez Komisję w trybie pilnym tymczasowych ceł wyrównawczych w wysokości 30 proc. importu biodiesla z Argentyny. Bez konkretnej przyczyny, także podczas wczorajszego przesłuchania odnosi się wrażenie, że Komisja jest niechętna do nakładania tego typu tymczasowych obowiązków.

Na końcu przesłuchania Kristell Guizouarn, prezes EBB, oświadczyła: Przedstawiliśmy Komisji jasną informację, że nie ma powodu, aby nie nakładać ceł tymczasowych i obowiązki te są bardzo potrzebne w celu obrony naszego europejskiego przemysłu przed importem pochodzącym z Argentyny. Zgodnie z zasadami, jeśli wszystkie warunki zostają spełnione, tak jak w tym przypadku, Komisja powinna nałożyć takie środki.

- Przedmiotowa prośba pochodzi nie tylko ze strony przemysłu UE lecz także od unijnych rolników oraz wielu państw członkowskich Unii Europejskiej nakłaniających Komisję do działania (sześć z nich wystosowało nawet bezpośrednie pismo do Członka Komisji – Malmstrom, aby skłonić ją do nałożenia tymczasowych obowiązków) – informuje Izba.

Ponadto w sytuacji gdyby nie nałożono ceł tymczasowych, wówczas nałożenie przez Unię obowiązku z mocą wsteczną na import z Argentyny, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich miesięcy stałoby się niemożliwe. EBB nalega, aby Komisja zaczęła działać w tej sprawie tak szybko, jak jest to możliwe i bez żadnych dylematów rozważyła powagę praktyk Argentyny w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.

Zgodnie z dochodzeniem, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła fakt, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i obawiają się z powodu dużych strat w stosunku do całego sektora europejskiego biodiesla.