W tym roku do użytku oddano nowe farmy wiatrowe. Dzięki nim moc farm wzrosła najwięcej w kraju - prawie dwukrotnie. Realizowane są kolejne inwestycje o mocy kilkudziesięciu MW.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika bowiem, że produkcją prądu z wiatru zdominowane są dwa powiaty województwa warmińsko-mazurskiego. Ponad 62 MW pochodzi z okolic Iławy, a o 10 MW mniej z powiatu gołdapskiego. W regionie Iławy działa jedna z najstarszych wiatrowni w Polsce - w Kisielicach.