W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku, jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Regulacji Energetyki za Agencją Rynku Energii, produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (oze) wyniosła 9065,3 GWh. Oznacza to, że produkcja prądu z oze w omawianym okresie była większa o 15,48 proc. niż w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku, kiedy wyniosła 7850,3 GWh.

Dynamika produkcji prądu z oze w minionych trzech kwartałach 2011 roku przekraczała dynamikę jego wytwarzania ogółem. W okresie styczeń - wrzesień tego roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 120 158,4 GWh i była większa niż rok wcześniej o 4,65 proc. Udział produkcji prądu z oze w jego produkcji ogółem po pierwszych trzech kwartałach 2011 roku wyniósł około 7,5 proc. wobec około 6,8 proc. rok wcześniej.

W produkcji energii elektrycznej z oze w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku podobnie jak rok temu największy udział miała energia wytworzona we współspalaniu paliw kopalnych z biomasą lub biogazem. W omawianym okresie same elektrownie zawodowe we współspalaniu wytworzyły 4184,3 GWh energii, co stanowiło około 46 proc. produkcji zielonego prądu. W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku we współspalaniu powstało 3719,5 GWh zielonej energii, co stanowiło około 47 proc. ówczesnej produkcji zielonego prądu.

Dla porównania elektrownie wiatrowe w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyprodukowały około 1745 GWh energii, co w stosunku do produkcji w takim samym okresie 2010 roku oznaczało wzrost o 64,3 proc. Energia elektryczna z wiatru po trzech kwartałach 2011 roku miała około 19,2 proc. udział w produkcji zielonej energii elektrycznej, a rok wcześniej wyniósł on około 13,5 proc.