- Podpisaliśmy już umowę z zarządem województwa na dofinansowanie projektu. W marcu chcemy ogłosić przetarg na wybudowanie zakładu - powiedział w poniedziałek wójt gminy Mircze Lech Szopiński.

Inwestycja ma być zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Będzie kosztowała około 20 mln zł. Wkład własny w wysokości około 5 mln zł pokryje gmina Mircze i współpracujące z nią gminy Dołhobyczów i Werbkowice; reszta kosztów będzie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakończenie budowy zaplanowano na październik przyszłego roku. Docelowo zakład będzie mógł przyjąć 20 tys. ton odpadów rocznie z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.

Zakład powstanie w miejscowości Łasków, gdzie istnieje już składowisko odpadów z sortownią. Będzie ono rozbudowane i zmodernizowane. Wybudowana zostanie m.in. nowa niecka na odpady i hala do ich segregowania, magazyny na surowce wtórne, budynek administracyjny, zbiornik do składowania odpadów niebezpiecznych, zbiorniki na ścieki.

Powstanie kompostowania, gdzie będą przerabiane odpady podlegające biodegradacji; będzie też kruszarka do przetwarzania gruzu na materiał do budowy dróg.

- Zakład będzie nastawiony na przetwarzanie odpadów, aby jak najmniej trafiało ich na składowisko. W przyszłości chcemy też uruchomić przy nim biogazownię oraz suszarnię warzyw, wykorzystującą uzyskane z niej ciepło - dodał Szopiński.