Wytwórnia ma instalację o wydajności produkcyjnej 150 tys. t estrów rocznie. Z powodu położenia zakładu fabryka w Schwarzheide może w sposób uzasadniony ekonomicznie dostarczać swoje produkty jedynie na nasycony rynek lokalny. Biopetrol ma również instalacją do produkcji biodiesla o mocy 200 tys. t rocznie w pobliżu miasta Rostock będącym największym portem we wschodniej części Niemiec, jak również fabrykę o wydajności 650 tys. t w holenderskim Rotterdamie.


Szef Biopetrol wyraził nadzieję, że sektor biodiesla w Niemczech podniesie się w następnych latach. W grudniu ubiegłego roku organizacja UFOP reprezentująca niemiecki przemysł biopaliwowy oświadczyła, że więcej fabryk biodiesla rozważa wstrzymanie produkcji z uwagi na obciążanie podatkowe i spadek sprzedaży biokomponentów.